HSK:n vuosikokous 19.4.2017

Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidettiin 19.4.2017 Klubitalon Iso-Pässi -salissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Sivenius ja läsnä oli 25 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksessa käytiin läpi normaalin asialistan mukaiset kohdat ml. yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2016 sekä vahvistettiin kilpailukalenteri vuodelle 2017.


Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hölls 19 april 2017 i Stora Bässen-salen i Klubbhuset. Mötet, där Juha Sivenius var ordförande, deltog 25 röstberättigade medlemmar. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden bl.a. verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen samt verksamhetsgranskarnas utlåtande. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för verksamhetsåret 2016 och tävlingsprogrammet för år 2017 godkändes.