Uudistettu painos suositusta Sähkö ja vene –oppaasta julkaistu

Miten varmistaa turvallinen ja riittävä sähkönsaanti veneessä? Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on julkaissut uudistetun painoksen suositusta Sähkö ja vene –oppaasta. 

Sähkö ja vene – uudistettu painos 2017 on suunnattu tavalliselle veneilijälle, joka haluaa syventää ymmärrystään veneen sähköjärjestelmän toimivuudesta, mutta laajuutensa vuoksi se on hyödyllinen myös esimerkiksi veneenrakentajille ja – korjaajille. Oppaassa käsitellään hyvin yleistajuisessa muodossa veneen sähkölaitteita ja niiden häiriöitä, veneen akkuja sekä korroosiota.

– Veneissä käytettävien sähkölaitteiden kirjo on lyhyessä ajassa monipuolistunut ja niiden lukumäärä kasvanut merkittävästi, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. – Uusi
tekniikka tuo veneilijöille paljon mahdollisuuksia, mutta samalla uudet laitteet ja teknologiat asettavat veneiden sähköjärjestelmille vaatimuksia, jotka veneilijän olisi hyvä tuntea. Tätä silmällä pitäen pidämme jatkossa yllä STEKin verkkosivujen Veneilijälle –osiota, jonka avulla paikkaamme veneen sähköjärjestelmiin liittyvää lisääntyvää tiedontarvetta, hän jatkaa.

STEKin kautta voi myös tilata julkaisun teossa asiantuntijana toimineen Juha Tähden pitämään koulutuksia veneiden sähköasennuksista, tai hyödyntää saman tekijän koulutusmateriaalia, joka on suunniteltu erityisesti veneilyn tai merenkulun tehtävissä toimiville kouluttajille avuksi sähköjärjestelmistä luennoimiseen. Myös koulutusmateriaali on ilmainen ja ladattavissa STEKin verkkosivujen ”Veneilijälle” –osiosta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, STEK ry, gsm 050 500 3214
Viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov, STEK ry, gsm 040 480 8223

Oppaan voi tilata veloituksetta STEKin verkkosivuilta:
www.stek.fi/Veneilijalle/fi_FI/Sahko_ja_vene_opas/

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on puolueeton, yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja sekä älykästä sähkön käyttöä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla tietoa.
www.stek.fi