Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 23.11.2016. Kokouksessa oli paikalla 57 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

 1. Börje Nordbergin kiertopalkinto myönnettiin Suomen Kansanveneliitolle. Palkinnon otti vastaan luokan puolesta Göran Weber ja Petri Vuorjoki. Kommodori kertoi SPV:n syyskokouksesta terveiset, jossa HSK palkittiin vuoden kilpailujärjestäjänä ja Johanna Vesalainen vuoden matkapurjehtijana.
 2. Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodeksi 2017 ja asetettiin ehdotuksen mukaiset toimikunnat.
 3. Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Eva Lindgrenin esittelemä suunnitelma vuonna 2017 järjestettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.
 4. Hyväksyttiin jäsen-, investointirahasto- ja liittymismaksut hallituksen esittämän hinnaston mukaisesti vuodeksi 2017. Päätettiin, että vuoden 2017 jäsenmaksu suoritetaan 31.1.2017 mennessä.
 5. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenille tarjottavien palvelujen hinnoiksi vuonna 2017.
 6. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä investoinnit vuodeksi 2017.
 7. Valittiin Perttu Rönkkö I varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 8. Valittiin Erkka Ansala II varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 9. Valittiin Tomi Henttinen satamajohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 10. Valittiin vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikuntien kokoonkutsujat ja jäsenet vuodeksi 2017.
 11. Valittiin vaalinvalmistelutoimikunnan koollekutsujaksi Juha Vuorinen ja jäseniksi Henri Ollila, Rolf Eriksson, Ossi Hyvönen, Seppo Savikurki, Petteri Stenius ja Hannu Laurila.
 12. Valittiin tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Rabbe Nevalainen sekä varatilintarkastajaksi AltumAudit Oy sekä toiminnantarkastajaksi Matti Pehkonen ja varamieheksi Jani Alenius.
 13. Päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
 14. Päätettiin, että lipunnosto on 22.4.2017 klo 12.00 ja lipunlasku 21.10.2017 auringon laskiessa.
 15. Päätettiin myöntää enintään 350.000 euron lainanottovaltuutus hallitukselle retkisaariostoa varten.
 16. Päätettiin myöntää enintään 100.000 euron omavelkaisen takauksen Oy HSK:n Palvelut – HSK:s Service Ab:lle venekaluston uusimista varten.
 17. Retkisaariviirimenettelyn muutosehdotus: Suoritettiin koeäänestys jäsenen esityksen ja nykyisen käytännön välillä. Nykyinen käytäntö voitti äänestyksen äänin 52-4. Päätettiin olla muuttamatta nykyistä käytäntöä.
 18. Kommodori Joni Nuorivaara kutsui hallituksen puolesta Timo Nurmilaukkaan kunniajäseneksi.
 19. Huomionosoitustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti palkittiin seuraavat henkilöt:
  • Vuoden vilkku (katsastajien valinta): Martti Pensamo
  • Harmaja-palkinto: Tero Kinnunen
  • SPV:n Vuoden kilpailujärjestäjä –palkinto: Eva Lindgren (kilpailutoimikunta)
  • Hopeinen ansiomerkki: Kari Helle
 20. Ilmoitusasiat:
  • Kalevi Westersund kertoi matkapurjehdustoimikunnan kansainvälisestä toiminnasta ja International Council of Cruising Yachtsin (ICCY) vuoden 2017 päätapahtumasta. Avoin tiedotustilaisuus tapahtumasta järjestetään viikolla 10. Lisätietoja seuran kotisivuilta lähempänä tapahtumaa.
  • Päävalmentaja Vili Kaijansinkko kertoi juniorikilpatoimikunnan menneen kauden tuloksista ja ensi kauden tapahtumista. Yhdessä Mercedes-Benzin kanssa tullaan järjestämään koeajokampanja, jonka puitteissa jokaisesta jäsenen tekemästä koeajosta tullaan tekemään lahjoitus seuran junioritoiminnalle. Lisätietoja lähempänä tapahtumaa seuran kotisivuilta.

Edit 24.11. lipunlaskun päivämäärä korjattu.