Seuramme sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi kerrallaan siten, että joka toinen vuosi erovuorossa ovat kommodori, talousjohtaja ja koulutusjohtaja, joka toinen vuosi I varakommodori, II varakommodori, satamajohtaja sekä pääsihteeri. 

Kukin voi tulla valituksi samaan tehtävään enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin.

  • Uudeksi satamajohtajaksi vaalitoimikunta ehdottaa nykyistä satamatoimikunnan puheenjohtajaa Tomi Henttistä
  • Uudeksi I varakommodoriksi vaalitoimikunta ehdottaa Perttu Rönkköä
  • Uudeksi II varakommodoriksi vaalitoimikunta ehdottaa Erkka Ansalaa

Hallituksessa jatkavat:

  • Kommodori Joni Nuorivaara
  • Talousjohtaja Jessica Rantala
  • Koulutusjohtaja Risto Saarni
  • Pääsihteeri Perttu Monthan

Luettelo ehdotetuista toimikuntajäsenistä on saatavilla toimistosta, noin viikko ennen syyskokousta.

Vaalitoimikunta