Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 25.11.2015. Kokouksessa oli paikalla 56 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

 1. Ande Vihman kiertopalkinnon sai Filip Store. Stipendit jaettiin Uivassa venenäyttelyssä merkityksellistä työtä tehneille junioreille: Daniel Böök, Aaro Immonen, Anton Janhonen, Oskari Jaakkola, Kasper Murto, Ellen Ormio, Lilian Tanhuanpää ja Jon Wyers.
 2. Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 ja asetettiin ehdotuksen mukaiset toimikunnat.
 3. Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Eva Lindgrenin esittelemä suunnitelma vuonna 2016 järjestettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.
 4. Hyväksyttiin jäsen-, investointirahasto- ja liittymismaksut hallituksen esittämän hinnaston mukaisesti vuodeksi 2016. Päätettiin, että vuoden 2016 jäsenmaksu suoritetaan 31.1.2016 mennessä.
 5. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenille tarjottavien palvelujen hinnoiksi vuonna 2016.
 6. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä investoinnit vuodeksi 2016.
 7. Valittiin Joni Nuorivaara kommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 8. Valittiin Jessica Rantala talousjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi.
 9. Valittiin Risto Saarni koulutusjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Valittiin vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikuntien kokoonkutsujat ja jäsenet vuodeksi 2016. Junioritoimikunnan jäseninä toimii kokoonkutsuja Risto Saarnin lisäksi Teemu Salonen, Sami Kiiski ja Robin Willgren.
 10. Valittiin vaalinvalmistelutoimikunnan koollekutsujaksi Eva Lindgren ja jäseniksi Kimmo Parhamaa, Tomi Henttinen, Seppo Savikurki, Henri Ollila, Rolf Eriksson ja Ossi Hyvönen.
 11. Päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
 12. Päätettiin, että lipunnosto on la 16.4.2015 klo 12.00 ja lipunlasku la 22.10.2015 auringon laskiessa.
 13. Kommodori Timo Nurmilaukas kutsui hallituksen puolesta erittäin ansioituneen matka- ja kilpapurjehtija Kalevi Westersundin kunniajäseneksi
 14. Huomionosoitustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti palkittiin Vuoden Vilkku -kiertopalkinnolla Kalervo Hakulinen
 15. Ilmoitusasiat:Kalevi Westersund ilmoitti ICCY:n 2016 päätapahtuman järjestettävän Rostockissa ja välitti terveiset ICCY:n syyskokouksesta.