Hyvät jäsenet, uudet säännöt ovat astuneet voimaan 11.5.2012.

Säännöt on saatavissa toimistosta.